>
Klima Fokus

Klima Fokus

Haanova 2599/40, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Nezisková organizácia
IČO: 54605580
zmena klímy
životné prostredie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Klimatická koalícia je platforma environmentálnych organizácií, ktorá nadväzuje na iniciatívu Zelený reštart. Naším cieľom je presadzovanie riešení, ktoré sú udržateľné ekologicky aj ekonomicky, a zároveň prispievajú k spravodlivej spoločnosti. Klimatická koalícia ale nemá právnu formu, preto používame zaregistrovanú organizáciu Klima Fokus.