>
KERIC

KERIC

Nábrežná 1351, 2201, Čadca
Nezisková organizácia
IČO: 37 90 1281
vzdelávanie
neformálne vzdelávanie
Europsky zbor solidarity
voľnočasové aktivity
pre mladých
sebarozvoj
Erasmus+
mobility
solidarita
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Galéria

O organizácii

KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 7 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúkame rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažíme sa o spojenie nášho regiónu Kysuce s Európou a postupne s celým svetom.

https://www.keric.sk/sk/


Podobné ponuky