>
KASPIAN

KASPIAN

Furdekova 6/A, 85103, Bratislava
Nezisková organizácia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

KASPIAN je jednou z najstarších organizácii svojho druhu. Sme malý tím s veľkým srdcom a dosahom na životy viac ako 400 detí a mladých v Bratislave.
Od roku 1997 sa venujeme deťom a mladým ľuďom v klube na Furdekovej ulici, v Petržalskom skate parku a v uliciach Bratislavy. Môžu prísť do KASPIAN-u po radu, pomoc a zábavu.
Poslaním programov KASPIAN je pomôcť napĺňať potreby detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia v uliciach Bratislavy. Skvalitniť ich život prostredníctvom metód sociálnej práce, voľnočasovými a preventívnymi aktivitami ako aj vzdelávaním.


Podobné ponuky