Kancelária prezidenta SR

Štefánikova 863/2, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 30845157
štátna správa
Obsah v NaSkilluj sa
aktuálne 0 (celkom 0)
Projekty v Pomáhaj
aktuálne 0 (celkom 0)
Ponuky v Pracuj
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii/iniciatíve

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

rozpočtová organizácia