SAVE ME

SAVE ME

Holíčska 3, 85105, Bratislava
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
cestovný ruch
cestovanie
ekonomika
podpora pre druhých
pomoc
podnikanie
sebarozvoj
marketing
obchod
pr
it
fotografia
fotografia
programovanie
dobrovoľníctvo
sebarozvoj
self-development
video tvorba
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Hlavnou myšlienkou kampane SAVE ME je podpora a propagácia cestovného ruchu, tak domáceho ako aj zahraničného. Cieľom je podporiť podniky v odvetví cestovného ruchu, ktoré sa vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu dostávajú do priam likvidačných problémov. Podporou Projektu SAVE môžeme SPOLOČNE napomôcť týmto prevádzkach prežiť, prečkať toto ťažké obdobie a udržať sa na trhu.

Hlavným poslaním kampane SAVE ME je podpora lokálnych firiem na Slovensku, propagácia ich podnikania, či sprostredkovanie príbehu, ktorý stojí za ich podnikaním. Mnohí majitelia firiem z odvetvia cestovného ruchu vložili do svojho podnikania celoživotné úspory a v mnohých prípadoch je podnik jediným zdrojom príjmu pre celé rodiny.

Iniciatíva SAVE ME zbližuje ľudí, ktorým nie je aktuálna situácia ľahostajná a majú možnosť pomôcť.