>
Inštitút Zdravotných Analýz (IZA)

Inštitút Zdravotných Analýz (IZA)

Limbová 2, 83101, Bratislava
Verejný sektor
health policy
verejné zdravotníctvo
Nemocničná a zdravotná starostlivosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

IZA je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR spadajúci pod Ministra zdravotníctva. Podieľa sa na dodávaní podkladov pre dátovo podložené rozhodnutia v zdravotníctve a dohliada na zvyšovanie efektivity a kvality v zdravotníctve. Príklady oblastí a tém, ktorými sa IZA zaoberá sú: mapovanie využívania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, benchmarking cien liekov či zdravotníckej techniky, optimalizácia siete nemocníc, urgentných príjmov, prvej pomoci a rôznych zaujímavých nárazových analýzach v zdravotníctve (akou je teraz pochopiteľne téma Covid).

IZA úzko spolupracuje s útvarmi na ministerstve (ako Sekcia reformnej agendy), ako aj s inými analytickými inštitútmi v štátnej správe ako UHP, IFP a podobne.