>
Inštitút Mateja Bela

Inštitút Mateja Bela

Nová Cvernovka, Račianska 78, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 42359678
menšinová politika
dáta
etnické dáta
menšiny
rómovia
regionálny rozvoj
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Inštitút Mateja Bela (IMB) je nezávislý výskumný think tank, ktorý funguje od roku 2014. Zaoberáme sa menšinovými politikami, regionálnym rozvojom a sociálnou inklúziou. Naším poslaním je rozvíjať myšlienku občianskeho Slovenska, kde všetci môžu žiť pokojne a spokojne, nezávisle od toho, akej sú národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku, pohlavia, aké majú zdravotné znevýhodnenie alebo v ktorom regióne žijú. Žijeme v rozmanitej krajine a myslíme si, že Slovensku sa bude najviac dariť vtedy, keď sa v ňom všetci občania budú cítiť rovnako doma. Hlásime sa k bohatej tradícii interkultúrnej spolupráce v stredoeurópskom regióne, ktorú pre nás stelesňuje práve osoba Mateja Bela.

IMB má formu občianskeho združenia vykonávajúceho výskumnú, analytickú, publikačnú a vzdelávaciu činnosť. Špecifikom nášho prístupu je však kombinácia akademickej práce s intenzívnym budovaním partnerstiev a občianskymi aktivitami v regiónoch Slovenska. Toto všetko funguje v spolupráci s našimi domácimi a medzinárodnými partnermi, ktorými sú nadácie, neziskové organizácie, samosprávy, orgány štátnej správy, vysoké školy a iní.

Našimi vlajkovými loďami sú séria výskumov Atlas rozmanitosti Slovenska, Skupina priateľov menšín v NRSR, každoročný stážový program a iniciatíva Regionálny rozvoj teraz.


Podobné ponuky