>
Inštitút environmentálnej politiky

Inštitút environmentálnej politiky

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35, Bratislava
Verejný sektor
životné prostredie
analytická jednotka
ekonómia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je nezávislým analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.Na IEP hodnotíme ekonomickú efektív