>
ineduco

ineduco

Dubová Ulica 2242/33, 931 01, Šamorín
Start-up
IČO: 54724546
vzdelávanie
technologické inovácie
start-up
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Slovenský EdTech startup zásadne mení spôsob, akým získavame a zdieľame edukatívny obsah. S misiou sprostredkovať prístup k poznatkom rýchlo a cenovo dostupne sme vyvinuli inovatívnu platformu, ktorá jednoducho spája študentov, univerzity, knižnice, vydavateľstvá a tvorcov obsahu, a vytvára priestor pre zdieľanie digitálneho obsahu a jeho monetizáciu. Odstraňujeme cenové bariery a fyzickú nedostupnosť titulov pre študentov. Univerzitám, knižniciam a autorom zjednodušujeme distribúciu a monetizáciu ich obsahu. 


Podobné ponuky