>
INFRA Slovakia, s. r. o.

INFRA Slovakia, s. r. o.

Ul. J. Hollého 875, 908 73, Veľké Leváre
Súkromný sektor
IČO: 44752423
vydavateľstvo
edukačné pomôcky
vzdelávanie rodičov a pedagógov
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009. Špecializujeme sa na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Organizujeme odborné semináre, webináre, prednášky a konferenciu: HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (nielen) V MATERSKEJ ŠKOLE.

Na Slovensko sme priniesli japonskú tzv. kamishibai techniku rozprávania príbehov v podobe Rozprávkového kufríka, ktorý podporuje predčitateľskú gramotnosť detí. Počas nášho pôsobenia sme vydali pre deti rozmanité pracovné zošity (na grafomotoriku, na matematické myslenie, na počiatočné písanie a čítanie...), edupomôcky, pre pedagógov zase metodické publikácie, spevníky... Ich autormi/-kami sú učitelia a odborníci z praxe.

Všetky naše logopedické pomôcky pripravujeme v spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov (SAL) a vyvíjame ich od nápadu, overovania, až po výrobu – tá sa realizuje výlučne na Slovensku alebo v Česku.

V spolupráci s Asociáciou špeciálnych pedagógov škôl a poradní sme vydali zase príručky a pomôcky, ktoré uľahčujú vzdelávanie školákom s vývinovými poruchami učenia.

V našom portfóliu máme aj inkluzívnu knižku pre deti: O RUDKOVI SO ŠMATLAVÝM JAZÝČKOM – Príbeh o túžbe komunikovať, ktorá v roku 2021 získala ocenenie  Purpurové srdce - cenu odovzdávanú na podujatí OZ Malíček pod záštitou prezidentky SR. Najnovšie sme vydali knižku z dielne logopedičiek LULU A CITA – Záhada pokazenej nálady, ide vôbec o prvú knižku na Slovensku, ktorá má odporúčanie Slovenskej asociácie logopédov.

Všetky naše publikácie a pomôcky tlačíme a vyrábame výhradne v SR alebo ČR.

Okrem vydavateľskej činnosti ponúkame prostredníctvom nášho e-shopu aj produkty našich partnerov, pretože chceme, aby si učitelia a rodičia na našej stránke našli čo najviac zaujímavých materiálov. 


Podobné ponuky