>
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Na vŕšku 6101/12, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 30798442
think tank
ekonómia
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz sa zameriava na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a analýzy ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Nezávislý think tank INESS monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, pôdohospodárstvo, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS jeden z najcitovanejších ekonomických think tankov médiách na Slovensku.


Podobné ponuky