>
inTYMYta

inTYMYta

Klincová 35, 82108, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 36071536
vzdelávanie
sexuálna výchova
škola
rešpekt
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Lektorujeme inovatívne workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré prispievajú k prevencii sexuálneho násilia a obťažovania či kybernásilia, šírime osvetu o rešpekte, súhlasu a zdraví. Učíme o rôznorodých témach, ktoré súvisia so sexualitou a sme členská organizácia International Planned Parenthood Federation.

Hľadáme osobu, ktorá nám pomôže nastaviť náš marketing tak, aby sa témy rešpektu, zdravia a bezpečia dostali k mládeži, aj dospelým.

Misia inTYMYty je:

  • poskytovať inkluzívnu, vekovo adekvátnu a výskumom podloženú vzťahovú a sexuálnu výchovu

  • zabezpečiť, aby ľudia v každom veku mali šancu robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich vzťahov a sexuality

  • zaistiť prevenciu negatívnych javov v oblasti vzťahov a sexuality (napr.: prevencia sexuálneho násilia a obťažovania, vrátane prevencie sexuálneho kybernásilia)

  • rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre zdravé a rešpektujúce vzťahy

  • vzdelávať v oblasti sexuáleho a reprodukčného zdravia

  • kultivovať spoločenskú diskusiu v oblasti vzťahov a sexuality

  • apelovať na rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv všetkých ľudí

  • iniciovať kvalitný a objektívny výskum v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku

  • navrhovať metódy a nástroje pre zavedenie systematickej a kontinuálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy do slovenských škôl


Podobné ponuky