>
HMOTA

HMOTA

Soblahov 865, 91338, Soblahov
Nezisková organizácia
IČO: 52940721
média
kreativita
komunita
študenti
umenie
literatúra
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Galéria

O organizácii

HMOTA je celoslovenský študentský časopis, ktorý spája a zviditeľňuje mladých žurnalistov a umelcov. Cieľom časopisu je podporovať šikovných mladých ľudí a podnecovať ich k zdokonaleniu ich umeleckej tvorby. Vytvárame študentom priestor na vyjadrenie sa, posunutie hodnotných myšlienok širšej verejnosti a zverejnenie ich tvorby. Zároveň sme súčasťou silnej a úprimnej komunity ľudí s podobnými záujmami. Tvoríme priateľstvá a vzájomne sa inšpirujeme. Zhmotňujeme svoj pohľad na svet, umenie, kultúru a samotný život.

Vychádzame štyrikrát ročne, jedno číslo časopisu do každého ročného obdobia. Určíme si tému čísla, ktorú rozoberáme z rôznych pohľadov. Reflektujeme ju cez rôzne formy umenia. Každé vydanie je unikátne svojím vzhľadom a náladou, ktorú reprezentuje. Myslíme aj ekologicky, preto má časopis recyklovaný papier a posielame ho v recyklovaných obálkach bez plastového odpadu.

Časopis tvorí vo svojom voľnom čase skupina nadšených študentov stredných a vysokých škôl. Záleží nám na zlepšovaní kvality časopisu a rozvoji umeleckých aktivít členov. Sme roztrúsení po celom Slovensku, ale HMOTA nás navzájom spája. Kreatívny tím stojí aj za praktickými záležitosťami, ktoré sú s časopisom spojené. Vybavujeme právne záležitosti, telefonujeme a píšeme maily, objednávame časopisy, staráme sa o marketing a distribúciu, nadväzujeme spolupráce, zjednocujeme komunitu, reflektujeme chyby a neustále sa snažíme zlepšovať. Rastieme spoločne s časopisom.

Časopis založila Laura Bilíková, študentka z Trenčína, keď mala sedemnásť rokov. Cítila, že na Slovensku chýba platforma, ktorá spája mladých kreatívcov a rozhodla sa to zmeniť. Postupne oslovila šikovných študentov a spoločne sme začali pracovať na vytváraní časopisu. Radostne a s plným nasadením. Páči sa nám, keď sú časopisy textovo hodnotné aj vizuálne pútavé. Tieto aj ďalšie prvky sa snažíme z čísla na číslo zlepšovať. Máme radi kvalitu a myslíme udržateľne. Okrem toho tvoríme komunitu mladých ľudí, ktorí sa navzájom inšpirujú. Vznikajú nádherné priateľstvá. HMOTA je pre nás všetkých láska.Podobné ponuky