Hekima, o.z.

Hekima, o.z.

Donnerova 717/35, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Nezisková organizácia
IČO: 52354181
rozvojová spolupráca
rodová rovnosť
globálne vzdelávanie
karierny rozvoj
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Hekima je swahilské slovo, ktoré znamená „múdrosť“ alebo „vedomosť“. Symbolizuje našu túžbu pomáhať mladým ľuďom robiť múdre a ohľaduplné rozhodnutia. Prispievame k vytváraniu rovnejšieho sveta, v ktorom každý dostáva príležitosť rozvíjať svoje zručnosti, a to v prospech celej spoločnosti. Zvlášť je naším zámerom podporovať dievčatá, aby si boli vedomé svojej hodnoty, a aby si ich v duchu rovnosti vážila aj spoločnosť, v ktorej žijú, vyrastajú a ktorú svojimi talentmi obohacujú.

Sme presvedčení, že  Slovensko je dôležitým globálnym aktérom a má expertízu, know-how a príklady dobrej praxe, ktoré by mali prekročiť naše hranice. Pracujeme preto aj v Keni, Moldavsku a Macedónsku. Zároveň veríme, že ako krajina môžeme rýchlejšie napredovať aj vďaka medzinárodnej spolupráci. Preto v našich programoch prepájame globálnych odborníkov a odborníčky, ktorí sa zaoberajú pálčivými celospoločenskými problémami a hľadajú inovatívne riešenia.