>
Hekima, o. z.

Hekima, o. z.

Donnerova 717/35, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Nezisková organizácia
IČO: 52354181
rozvojová spolupráca
rodová rovnosť
globálne vzdelávanie
karierny rozvoj
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Poslaním našej organizácie je vytváranie rovnejšej a spravodlivejšej spoločnosti, pričom osobitný dôraz kladieme na posilňovanie postavenia mladých žien, ich sociálnu a ekonomickú inklúziu.

Chceme prispievať k riešeniu rodovo-špecifických problémov v spoločnosti, s mladými ženami v centre týchto zmien. Preto meníme ich podiel v kľúčových pozíciách spojených s rozhodovaním, rozvojom verejného života a podnikaním. Našim cieľom nie je len zlepšovanie zručností, ale hĺbkový posun vo vnímaní úlohy mladých žien pri formovaní spoločnosti a verejného života. 

Programy navrhujeme tak, aby vytvárali dominový efekt pozitívnych zmien


Podobné ponuky