>
GastroMatch

GastroMatch

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
vývoj digitálnych produktov
špecializované poradenstvo
digitálna platforma
právna pomoc
zákonník práce
pracovné právo
technologické inovácie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Mobilná aplikácia funguje ako komplexná digitálna platforma, ktorá poskytuje flexibilné a efektívne možnosti vyhľadávania a obsadzovania pracovných zmien predovšetkým v oblasti HoReCa - Hotels, Restaurants, Cafes.

Platforma zainteresovaným stranám uľahčuje komunikáciu, poskytuje flexibilitu, ale i stabilitu, znižuje finančné a časové náklady, zmenšuje riziká a plytvanie. Odstraňuje tradičné problémy spojené s hľadaním práce (prebytok/nedostatok personálu, sezónnosť, nepredvítateľnosť situácii,...) a zároveň ponúka svojim používateľom rozmanité spektrum príležitostí.

Pre uchádzačov o zamestnanie predstavuje aplikácia používateľsky prívetivé rozhranie na preskúmanie širokej škály pracovných zmien bez nutnosti viazať sa úväzkom na dlhšiu dobu alebo jedného zamestnávateľa.

Na druhej strane zamestnávateľom ponúka rozsiahlu ponuku potenciálnych zamestnancov, čím zjednodušuje proces hľadania vhodných zamestnancov v časoch, kedy ich naozaj potrebujú.


Podobné ponuky