>
Flywize s. r. o.

Flywize s. r. o.

1. mája 908/12, 981 01, Hnúšťa
Start-up
IČO: 54828759
aviation
spoločenská zodpovednosť
zlepšovanie procesov
vývoj digitálnych produktov
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme startup, ktorý sa zaoberá vybavovaním kompenzácií pre leteckých cestujúcich v prípade zmeškaných, zrušených letov alebo iných leteckých problémov. S využitím automatizovaného systému a databázy letových informácií jednoducho a efektívne pomáhame cestujúcim uplatniť svoje práva na kompenzácie podľa európskeho nariadenia o právach cestujúcich.

Flywize sa zameriava na poskytovanie jednoduchej a rýchlej služby, ktorá umožňuje cestujúcim získať spravodlivú kompenzáciu za letecké problémy, s minimálnym úsilím zo strany cestujúcich. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o právach cestujúcich a zabezpečiť, aby boli tieto práva dodržiavané leteckými spoločnosťami.


Podobné ponuky