>
Fenestra

Fenestra

Festivalové nám 2, 4190, Košice - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 35531151
neziskové organizácie
pravazien
nasilienazenach
pomahame
pracujemenazmene
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Fenestra je ženská mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach, ktorá sa zasadzuje za právo žien na život bez násilia. Od roku 1999 poskytujeme priamu pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch. Zároveň sme od roku 2022 aj intervenčným centrom pre iné obete domáceho násilia. Našim cieľom je prispievať k takej spoločnosti, ktorá nebude násilie na ženách a domáce násilie tolerovať. Okrem poskytovania priamej pomoci, pracujeme na tom, aby mali všetky ženy a iné obete domáceho násilia dostupnú rýchlu a účinnú ochranu a pomoc zo strany štátu a jeho inštitúcií. Spolupracujeme pri tom s rôznymi organizáciami a inštitúciami. Prostredníctvom kampaní sa usilujeme o zmenu postojov ľudí k násiliu na ženách. Vzdelávame rôzne profesie a prinášame na Slovensko aj poznatky z iných krajín.


Podobné ponuky