>
Femtech.sk

Femtech.sk

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
femtech
women empowerment
zdravie
rodova rovnost
technológie
technologické inovácie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Femtech.sk sme založili s víziou informovať ženy na Slovensku o technologických novinkách zo sveta femtechu a s túžbou predstaviť produkty ženského zdravia, ktoré sú na trhu už dostupné. 

Na našom webe a sociálnych sieťach budeme otvárať témy ženského zdravia a tabu témy, ktoré so ženským zdravým súvisia.

Takisto pripravujeme e-shop, na ktorom budú dostupné produkty pre zdravie a pohodu žien.

Femtech.sk bude tiež slúžiť ako hub pre všetky ženy, ktoré sa zaujímajú o technologické novinky zo sveta Femtechu, zároveň ako priestor na prepojenie investorov s femtech start-upmi na Slovensku. 


Podobné ponuky