>
Súkromná základná škola Felix

Súkromná základná škola Felix

Jarná 22, 010 01, Žilina
Škola
IČO: 53893565
vzdelávanie
technologické inovácie
škola
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Víziou školy Felix Žilina je:

  • poskytovať modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom.

  • pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou život prináša.

  • osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia škôl.

Kladieme dôraz na:

  • výber kvalitných učiteľov a pracovné podmienky

  • spoluprácu s rodičmi a budovanie komunity


Podobné ponuky