>
Expression o.z.

Expression o.z.

Družstevná 824/36, 05901, Spišská Belá
Nezisková organizácia
IČO: 42229430
deti
mladí
neformálne vzdelávanie
dobrovoľníctvo
osobný rozvoj
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Poslaním občianskeho združenia Expression o.z. je pomoc mladým ľuďom pri rozvoji ich osobnosti a potenciálu, organizovanie výchovno-vzdelávacích, zážitkových a iných voľnočasových aktivít, ktoré privádzajú k aktívnemu a tvorivému spôsobu života prospešnému pre komunitu a spoločnosť. Ciele a činnosti združenia sú: organizovanie vzdelávaní, školení, seminárov, konferencií. Máme skúsenosť s organizovaním zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako aj neformálneho vzdelávania v spolupráci s partnermi.


Podobné ponuky