>
ENVIRAL, a.s.

ENVIRAL, a.s.

Trnavská cesta, 920 41, Leopoldov
Súkromný sektor
IČO: 36259233
biopalivá pre budúcnosť
možnosť profesionálneho rastu
priestor učiť sa nové veci
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v  motorových palivách – nafte a benzíne.

Tvorí ho desať spoločností v 5 krajinách Európy – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku a Švajčiarsku. Tieto spoločnosti sú navzájom logicky prepojené a tvoria sústavu, riadenú ako jeden celok prostredníctvom divizionálnej organizačnej štruktúry.