>

Emocionálny Kompas

Emocionálny Kompas

Antona Prídavka 4847/4, 8001, Prešov
Nezisková organizácia
IČO: 54364728
starostlivosť o duševné zdravie
sociálne inovácie
social impact
skills 21. storočia
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Našou víziou je, aby všetky školy na Slovensku rozvíjali sociálne a emocionálne zručností detí a prispeli tak k zdravšej, láskavejšej a spokojnejšej spoločnosti. Od mája 2021 vyvíjame a realizujeme program rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti pre 1. stupeň ZŠ  s cieľom zaviesť tento program na všetky stupne škôl na Slovensku. Vytvorili a pilotovali sme metodiky, ktoré dávajú učiteľom a učiteľkám kompletné návody, nástroje a aktivity pre rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností v triedach.

Emocionálny Kompas je realizovaný občianskym združením EMTEGRA.