>
Efektívny Altruizmus Slovensko

Efektívny Altruizmus Slovensko

123, 82101, Bratislava
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
zakladnanie neziskovej organizácie
efektívny altruizmus
organizácia medzinárodných eventov
medzinárodná komunita
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Efektívny altruizmus si kladie otázku: Ako najviac pomôcť? Nielen hocijako pomôcť, ale najviac ako sa dá z dostupných zdrojov a prostriedkov. Hľadá odpoveď, ktorá bude podložená faktami, rozvahou a dôkazmi. Ide v podstate o aplikáciu vedeckého prístupu na základe empirických poznatkov na oblasť dobročinnosti. Slovenská komunita je vo fáze vzniku a hľadáme ďalších nadšencov tohto prístupu.

Sme malý tím nadšencov s veľkou podporou medzninárodnej komunity.


Podobné ponuky