EDI Slovensko

EDI Slovensko

Panenská 23, 81103, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Nezisková organizácia
IČO: 52257622
duševné zdravie
poruchy príjmu potravy
neziskové organizácie
sociálne inovácie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy, ich rodinám a skupinám ohrozeným týmto ochorením (mladí do 30 r., športovci). Naše aktivity zameriavame na prevenciu a podporu v liečbe. Cez sociálne siete, online a offline médiá šírime osvetu, destigmatizujeme ochorenie. Šírime medicínsky overené informácie a vďaka odborníkom v tíme využívame moderné liečebné postupy aj v rámci programov. Veríme, že každý si zaslúži pomoc a preto sú naše programy pre pacientov bezplatné alebo low-costové. Máme prevenčný program, ktorý zahŕňa workshopy, školenia a diskusie po celom Slovensku. Kvôli korone, ktorá ich pozastavila, chceme prevenciu preniesť viac do online priestoru. Prevádzkujeme 3 hlavné programy pomoci - bezplatnú online poradňu, nutričný program pre pomoc so stravovaním a stacionáre - skupinové terapie, ktoré prebiehajú momentálne každý týždeň v online forme. Pripravujeme taktiež “mentoringový program”, ktorý bude prepájať stabilizovaných pacientov s tými, ktorí sa ešte iba liečia. Našou snahou je zefektívnenie liečby cez kooperáciu menovaných programov, aby mal pacient dostatočnú podporu v liečbe spoločne s psychiatrom a prípadným nasadením medikamentov. Naše aktivity smerujeme aj k podpore rodín, ktoré sú ochorením zasiahnuté a pri uzdravovaní kľúčové. Našou celkovou snahou je podchytiť rizikové skupiny s nezdravým body imageom a náchylnosťou k PPP už od ZŠ, a pomôcť k uzdraveniu chorým a podporiť ich okolie, ktoré je častokrát bezmocné a odľahčiť tak náš poddimenzovaný a zastaraný hospitalizačný systém. Okrem toho podporujeme našich psychiatrov a psychológov v snahe zabezpečiť im širšie dovzdelanie a motivovať ľudí, aby u nich vyhľadali pomoc.