>
Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Víťazná 840/67A, 95804, Partizánske
Nezisková organizácia
IČO: 42013551
online vzdelávanie
organizovanie podujatí
esperanto
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme medzinárodná mládežnícka organizácia so sídlom v Partizánskom, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizujeme vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky, ekológiu a používanie moderných technológií.

Aktivity E@I sa dajú rozdeliť do dvoch kategórii:

1. Vytváranie bezplatných online vzdelávacích portálov na učenie sa cudzích jazykov. Medzi naše najúspešnejšie oline platformy patria portál na učenie sa slovenčiny pre cudzincov (slovake.eu), portál na učenie sa poľštiny (polski.info), a taktiež portály na učenie sa esperanta (lernu.net) či nemčiny (deutsch.info) a mnohé ďalšie.

2. Druhou oblasťou, ktorej sa venujeme je organizovanie domácich ale aj medzinárodných podujatí. K najznámejším domácim podujatiam patria prvý a zároveň jediný festival cudzích jazykov na Slovensku - LingvaFest’ (https://www.lingvafest.sk/sk/), ktorý sa konal posledné dva roky v Bratislave, a na ktorom sa vlani zúčastnilo viac ako 2000 ľudí. Tento rok sme pre pandémiu zorganizovali jeho online verziu LingvaKvíz (https://kviz.lingvafest.sk/), do ktorého sa zapojilo viac ako 3 800 účastníkov. Našim najväčším celosvetovým podujatím je Polyglot Gathering (https://www.polyglotgathering.com/), ktoré je určené každému, kto má rad učenie sa cudzích jazykov. Toto podujatie v sebe zaŕňa množstvo prednášok o jazykoch a jazykových témach či kultúrnu diversitu, ktorú vytvárajú jednotlivý učastníci z celého sveta. Tak ako LingvaFest aj Polyglot Gathering sme tento rok organizovali online a zúčastnilo sa na ňom viac ako 1100 učastníkov zo 60 krajín. Každé leto, organizujeme Letnú Školu Esperanta - SES (https://ses.ikso.net/2020/sk/), počas ktorej sa účastníci naučia resp. zdokonalia jazyk Esperanto (umelo vytvorený jazyk) a zažijú neopakovateľnú atmosfétu Esperantského sveta.Podobné ponuky