>
Domka - Združenie saleziánskej mládeže

Domka - Združenie saleziánskej mládeže

Miletičova 552/7, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
Nezisková organizácia
IČO: 31789218
vzdelávanie
angažovanosť
rozvoj ľudí
mladí
dobrovoľníctvo
voľný čas
šport
neformálne vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.

28 strediskách na celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

Venujeme sa sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvárame v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúkame dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Vedieme mladých k tomu, aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu.


Podobné ponuky