>
Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Haanova 2694/10, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Nezisková organizácia
IČO: 36077127
sociálna pomoc
terapia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Náš Dss – MOST, n.o. poskytuje sociálne služby psychiatrickým pacientom už 28 rokov v Bratislave, od roku 2003 v priestoroch Medveďovej 21, od roku 2010 v priestoroch Haanova 10, Petržalka. Pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami.

Sme subjekt hospodárskej mobilizácie :

1/z titulu prílevu cudzincov na Slovensko, 2/ako aj subjekt hospodárskej mobilizácie z titulu Covid -19 na Slovensku.  V roku 2011 sme získali ocenenie WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) na Slovensku za inovatívnu a dlhoročnú prácu v oblasti duševného zdravia. V roku 2018 nám bola udelená Cena Ligy za duševné zdravie (LDZ SR) pre združenia a jednotlivcov.

Dss-MOST, n.o. je dlhodobo poskytovateľom sociálnych služieb zameriavajúcich sa na ľudí s duševnou poruchou v Petržalke.

Poskytujeme sociálne služby: venujeme sa 35 klientom v Rehabilitačnom stredisku z toho 2/3 predstavujú klienti, ktorí žijú v Petržalke. Pomáhame aj prostredníctvom poradenstva pre klientov rehabilitačného strediska.

Zdravotnícke služby: v psychologickej ambulancii za rok 2021 bolo poskytnutých 558 psychoterapií 46 ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti: " Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami".


Podobné ponuky