>
DODO Solutions s. r. o.

DODO Solutions s. r. o.

Čajkovského 26, 917 08, Trnava
Start-up
IČO: 52391442
start-up
technology
zachovávanie kultúrnych tradícií
turizmus
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

MUSEUMQR is a SAAS CMS platform for tourism & culture to enable all institutions around the world to digitize tours via multimedia content, all managed through a no-code, user-friendly & AI-powered single interface.


Podobné ponuky