>
Depaul Slovensko, n.o.

Depaul Slovensko, n.o.

Opavská 24, 831 01, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 37924443
nonprofit
depaul
bezdomovectvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Galéria

+5

O organizácii

Depaul Slovensko, n.o. je nezisková organizácia, ktorá už od roku 2006 poskytuje verejnoprospešné služby ľuďom bez domova. Okrem najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v strednej Európe poskytujeme služby v nízkoprahovej ošetrovni, v útulkoch pre zdravotne znevýhodnené osoby, v rámci terénnej služby či v Integračnom programe bývania uplatňujúcom princíp "housing first." Našou víziou je spoločnosť, v ktorej má každý človek miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom. Pretože ulica nie je domov.


Podobné ponuky