Centrum pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG), Ministerstvo zdravotníctva SR

Centrum pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG), Ministerstvo zdravotníctva SR

Ferienčíkova 20, 81108, Bratislava
Verejný sektor
IČO: 00165565
zdravotníctvo
financovanie nemocníc
diagnosticko-terapeutické skupiny
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Tím Centra pre klasifikačný systém (CKS) DRG na Ministerstve zdravotníctva zodpovedá za správne nastavenie riadenia a financovania poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých slovenských nemocniciach.

DRG systém je objektívnym a transparentným mechanizmom na zlepšovanie spôsobu riadenia a financovania poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Primárne nastavujeme systém DRG aby boli verejné zdroje spravodlivo a efektívne rozdelené medzi nemocnice na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti. Inými slovami, analyzujeme  ekonomické a medicínske dáta zo všetkých nemocníc, definujeme jasné a transparentné pravidlá a procesy pre rozdeľovanie cca 2 miliárd EUR. Spolupracujeme s najväčšími odborníkmi na Slovensku.