>
Cesta von

Cesta von

Miletičova 567/30, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
Nezisková organizácia
IČO: 51656957
zmeny pre lepšie slovensko
generačná chudoba
terénna práca
marginalizované rómske komunity
sociálne služby a poradenstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Združenie Cesta von pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Rozvíja potenciál, vedomosti, zručnosti a postoje sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne zdroje.

Najznámejšou aktivitou združenia je program Omama. V chudobných osadách Cesta von realizuje unikátnu metódu ranej stimulácie malého dieťatka. Rómske omamy v prirodzenom domácom prostredí ukazujú rodičom, ako posilňovať u ich dieťaťa jeho socio-emocionálnu oblasť, bezpečnú vzťahovú väzbu, rozvíjať jeho reč a slovnú zásobu v slovenčine, kognitívne i motorické zručnosti. Deti narodené do prostredia generačnej chudoby môžu vďaka stretnutiam s omamou, ktorá im pomáha vybudovať lepší základ už v ranom veku, neskôr vyrásť v úspešnejších ľudí: začať školu s lepšou štartovacou čiarou, a tým je lepšie zvládnuť, a neskôr mať dôstojnejší život.

Cesta von v ďalších programoch rozvíja i potenciál dospelých ľudí žijúcich v generačnej chudobe: ich schopnosť učiť sa a myslieť v súvislostiach (Feuersteinova metóda); ich schopnosť písať, čítať a rozumieť v slovenčine, ktorá je pre nich obvykle nie materinským jazykom (Amal - Jazyková podpora); aj ich schopnosť vymaniť sa z bludiska toxického zadlženia a lepšie hospodáriť (Filip - Rozumné hospodárenie).


Podobné ponuky