>
ČERVENÝ NOS Clowndoctors

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Klenová 1687/8, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 30 855 748
červený nos
smiech
radosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naše občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors už 19 rokov prostredníctvom klaunského umenia prináša smiech a radosť deťom do nemocníc i seniorom do seniorských zariadení. Humor berieme vážne. Veríme v krásu ľudských emócii. Smejeme sa sami zo seba a vytvárame magické momenty, ktoré umožňujú radostnejší pohľad na svet aj iným.

V občianskom združení pôsobí takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú všetky nemocnice s detskými oddeleniami a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. ČERVENÝ NOS Clowndoctors je zároveň partnerom medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorá zastrešuje 11 organizácii profesionálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín sveta.


Podobné ponuky