Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 7315/8A, 84005, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 00151882
Výskum a vývoj
Transfer technológií
Informačné služby
Medzinárodná spolupráca
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

CVTI SR je národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR. Zabezpečuje implementáciu národných a medzinárodných projektov v oblasti podpory a popularizácie výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania. Je príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.