Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04, Bratislava
Verejný sektor
IČO: 00151882
vedecká popularizácia
inovatívne vzdelávanie
školstvo
vysokoškolské vzdelávanie
technológie
veda
univerzitné vzdelanie
SLORD
vedecká knižnica
Aurelium
Horizont Európa
Horizon Europe
PopVaT
Quark
vzdelávacie videá
inovácie
projektový manažment
Manažment vedy
startup
európska únia
Eraportal
erasmus
granty
Financovanie vedy
Interreg
CVTI SR
fablab
Vedecký park
3D tlač
Seal of excellence
Ministerstvo školstva
popularizácia vedy
vedecká práca
phd
Vedecká kaviareň
podcast
Transfer technológií
eurofondy
OPEN ACCESS
Elektronické médiá
Multimédiá
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.