>
Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04, Bratislava
Verejný sektor
vedecká popularizácia
inovatívne vzdelávanie
školstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdi

Podobné ponuky