>
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o.

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o.

P. O. Hviezdoslava 121/11, 96237, Kováčová
Nezisková organizácia
IČO: 50139843
cvibb
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici funguje od roku 2016. Poskytuje sociálnu službu, službu včasnej intervencie, podľa § 33 Zákona o sociálnych službách. Služba včasnej intervencie je určená pre rodiny, ktoré majú dieťa vo veku od 0 do 7 rokov a jeho vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, alebo vývinovej poruchy. CVI BB je k dispozícii pre rodiny žijúce v mestách a obciach spadajúcich do Banskobystrického samosprávneho kraja. Služba včasnej intervencie je vykonávaná najmä terénnou formou. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme starostlivosti. 

Pri terénnej forme prichádzajú pracovníci centra do konkrétnej rodiny, avšak je možné zvoliť si aj ambulantnú formu, pri ktorej rodina prichádza do priestorov centra. Rodine sa väčšinou venujú dvaja pracovníci centra a frekvencia stretnutí je zväčša jedenkrát za mesiac. 

Dobrovoľný príspevok na poskytovanie ostatných vecných plnení je stanovený na 10 eur. 

Samotná služba včasnej intervencie je bezplatná. 

V roku 2022 vzniklo elokované pracovisko v Žiari nad Hronom - CVI BB, n.o. elokované pracovisko
Žiar nad Hronom.


Podobné ponuky