Centrum podporných služieb

Centrum podporných služieb

Starohájska 10, 91701, Trnava
Verejný sektor
IČO: 53243188
investície
it
manažment prevádzky
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Centrum podporných služieb je príspevková organizácia zriadená trnavským samosprávnym krajom na zabezpečenie podpornej činnosti v oblasti investícií, správy majetku, prevádzky a IT infraštruktúry v rámci Trnavského samosprávneho kraja.