>
CEIS Slovakia s.r.o.

CEIS Slovakia s.r.o.

Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 54139546
štátna podpora
eurofondy
priame zahraničné investície
prieskum trhu
analýza trhu
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

CEIS Slovakia patrí do skupiny Central European Investment Services s centrálou v Budapešti. Hlavným profilom je pomoc zahraničným investorom - štátne dotácie, fondy EÚ, prieskumy trhu. Odborné poradenstvo poskytujeme pre celý región Strednej a Východnej Európy. Spolupracujeme s investičnými agentúrami, ministerstvami, veľvyslanectvami, takže práca je veľmi pestrá a medzinárodná.

Bratislavská kancelária funguje od jesene 2021 s mladým týmom (zatiaľ 2 zamestnanci) a čaká na nového kolegu.

www.ceis.sk