Budovy pre budúcnosť

Račianska 1579/88B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 42 448 018
energetická efektívnosť
trvalá udržateľnosť
stavebníctvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Budovy pre budúcnosť vznikli v roku 2013 spojením viacerých odborných združení, ktoré podporujú kvalitné a efektívne budovy. Našim poslaním je aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Naším cieľom je podporiť legislatívne vhodné a stabilné prostredie, ktoré umožní naším členom stavať a obnovovať budovy, ktoré sú zdravé, energeticky hospodárne, adaptabilné a s ohľadom na svoje bezprostredné okolie.

Sociálne siete