>
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského 215, 038 52, Sučany
Škola
IČO: 00 627 844
gbas
škola
vzdelávanie
učiteľ
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

História nášho gymnázia sa začala písať 1. septembra 1991, kedy bolo formálne založené Britskou radou. Hlavným cieľom bolo poskytnúť žiakom úplné stredné vzdelanie, ktoré by kombinovalo najlepšie prvky slovenského a britského vzdelávacieho systému. Od 10. 02. 2020 sa školský vzdelávací program realizuje ako medzinárodný program. Štúdium je päťročné s dvoma vyučujúcimi jazykmi: slovenským a anglickým. Nakoľko štúdium je bilingválne, všetky predmety okrem slovenského jazyka, umenia a kultúry a výchov sa od prvého ročníka vyučujú v anglickom jazyku, čo umožňuje našim žiakom dosiahnuť úroveň C1 v anglickom jazyku už vo štvrtom roku štúdia, kde získavajú nielen maturitnú skúšku, ale aj Všeobecnú jazykovú skúšku z anglického jazyka.


Podobné ponuky