>
Aves Education o.z.

Aves Education o.z.

Andrejová 88, 08637, Andrejová
Nezisková organizácia
IČO: 53572408
inovatívne vzdelávanie
moderná škola
vedecké poznatky
šťastie detí
škola
individuálny prístup
lepšie školstvo
zmena zdola
dobrovoľníctvo
logopédia
psychológia
angličtina
Comenia script
Hejného matematika
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

V malom meste Bardejov sme založili prvú komunitnú školu a priniesli tak do mesta nové, inovatívne vzdelávanie. Pri výučbe využívame moderné metódy založené na vedeckých poznatkoch a dlhoročných výskumoch z oblasti neurovedy, vývinovej psychológie, či logopédie. Našou víziou je rozrásť sa na plnohodnotnú základnú školu a zároveň ponúkať kvalitné kurzy pre deti, ale aj ich rodičov v oblasti logopédie, psychológie, či prípravy na školu, ktoré v meste tak chýbajú. Momentálne máme prvákov, ktorí majú za sebou pol roka výučby, vedieme podporný program pre predškolákov a v spolupráci s logopedičkou realizujeme intenzívny logopedický tréning. Zároveň s týmito aktivitami búrame mýty a legendy, ktoré v konzervatívnom meste okolo inovatívnych metód vznikajú a donekonečna vysvetľujeme ich benefity v súčasnom svete.


Podobné ponuky