>
Autistické centrum Andreas n.o.

Autistické centrum Andreas n.o.

Galandova 7, 811 06, Bratislava
Nezisková organizácia
autizmus
arteterapia
poruchy autistického spektra
aba terapia
raná starostlivosť
diagnostika
snoezelen
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Autistické centrum Andreas n.o. predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra (ďalej PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom.

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s PAS a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese.

Hlavným poslaním centra Andreas je poskytnúť takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľuďom s PAS umožní maximálne možný individuálny rozvoj v kontexte reálnych podmienok života.

Centrum poskytuje služby

- deťom a mladým ľuďom s PAS s cieľom pozitívne ovplyvňovať deficitné oblasti v domácom, školskom ako aj domácom prostredí;

- rodinám najmä v oblasti výchovy a vzdelávania, a pri riešení problémov vyplývajúcich z primárnej diagnózy dieťaťa s PAS;

- pedagógom, vychovávateľom, asistentom, lekárom... pri riešení špecifických situácií vyskytujúcich sa v procese výchovy a vzdelávania ľudí s PAS alebo v rámci inej formy starostlivosti.