>
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

Bezručova 1330/55, 91101, Trenčín
Nezisková organizácia
IČO: 36126152
dobrovoľník
zdravotné postihnutie
individuálny prístup
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

AZZP v Trenčíne je občianske združenie, ktoré svoje poslanie napĺňa aj poskytovaním sociálnych služieb (sociálne poradenstvo, domov sociálnych služieb, podpora samostatného bývania). Svoje služby poskytujeme ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Poskytujeme im podporu, aby mohli žiť zmysluplný život podľa vlastných prianí, aby ich život bol porovnateľný so životom ich rovesníkov bez zdravotného znevýhodnenia. Vytvárame podmienky na aktivizáciu, snažíme sa o ich zaradenie do komunitného života a napĺňanie práva na nezávislý život.

Pri našej činnosti nám pomôže činnosť ochotných dobrovoľníkov najmä pri individuálnej podpore našich klientov v oblasti záujmových aktivít, napĺňania osobných cieľov, sprevádzanie na voľnočasové aktivity v komunite, príprava tematických diskusií, prezentácií a programov.


Podobné ponuky