Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Hagarova 9218/4, 83151, Bratislava - mestská časť Rača
Nezisková organizácia
IČO: 00684040
mládež
veda
technika
súťaž
projekt
science
it
výskum
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (skratka AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie. Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúsenosti. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplínach. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie celoslovenských podujatí Festival vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, súťažná IT konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - exkurzie do vedeckých inštitúcií, letné tábory a animačný program Zvedaví vedci, Anjeli deťom, online súťaž labak.net.