Alej na Prameni

Alej na Prameni

Pramenistá 32, 94901, Nitra
Nezisková organizácia
IČO: 54294967
komunita
spolupatričnosť
generácie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Sme čerstvo vzniknuté o.z., ktoré vytvára otvorené, podnetné a inkluzívne podmienky na rozvoj participácie obyvateľov obytnej štvrte Prameň (ale nielen ich) a blízkeho okolia a smeruje tak k plnohodnotnému a tvorivému zmyslu života v komunite. V tejto fáze "fyzicky" budujeme exteriér, tzv. zelenú oázu výsadbou stromovej aleje, iných drevín, trvaliek, kvetnej lúky. V našej Aleji plánujeme osadiť lavičky, altánky, vyvýšené záhony a umožniť tak záujemcom zelenou oázou nielen prechádzať, ale sa tu aj zastaviť, stretávať, odovzdať vedomosti či niečo nové sa naučiť. Plánujeme organizovať zážitkové, kultúrne a spoločenské podujatia, odborné prednášky, besedy a diskusie a na to nadväzujúce aktivity podporujúce a rozvíjajúce vzájomné spolunažívanie. Chceme vytvoriť podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času rodín a vzájomné prepájanie generácií.