>
Akadémia LEAF - LEAF Academy

Akadémia LEAF - LEAF Academy

Sasinkova 13, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Škola
IČO: 50185641
vzdelávanie
inovatívne vzdelávanie
charakternosť
aktívne občianstvo
podnikavé líderstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

LEAF Academy

je medzinárodná rezidenčná (internátna) stredná škola pre akčných študentov so sídlom v Bratislave. Je to inovatívna škola, ktorá ťa pripraví nielen akademicky na ďalšie štúdium, ale aj na reálny život plný neustálych zmien a nových výziev 21. storočia.

LEAF Academy poskytuje dostupné vzdelanie svetovej úrovne, ktoré je založené na hodnotách, inšpiratívnej komunite a sebaspoznávaní.

Zoznám sa so školou, ktorá nezabíja tvoju kreativitu a nápady, ale ich naopak podporuje a učí ťa kriticky myslieť. So školou, v ktorej tímová práca a chuť zlepšovať sa je dennou rutinou a študenti pri každej príležitosti cvičia svoje komunikačné a prezentačné schopnosti.

Zároveň však zhmotňuje poslanie, ktoré sa LEAF snaží napĺňať. A teda prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. A vďaka štipendijnému systému školy bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

LEAF Academy je príležitosťou pre všetkých, ktorí túžia pozitívne formovať svoje okolie. Alebo pre tých, ktorí chcú začať vlastný projekt a spolupracovať s reálnymi biznisovými a neziskovými partnermi už na strednej škole.