>
Adapt Institute

Adapt Institute

Na vŕšku 4930/8, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 54312264
analytický think-tank
obranná a bezpečnostná politika
boj proti dezinformáciám
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Adapt Institute je mimovládna, nadstranícka, nezisková inštitúcia, analytický think-tank, ktorý sa zaoberá obrannou a bezpečnostnou politikou so špecifickým zameraním na strategické adaptácie a zmeny v týchto oblastiach. Cieľom Adapt Institute je rozvíjať slovenskú bezpečnostnú komunitu prostredníctvom vzdelávania, rozvoja expertnej siete a podnetného dialógu na národnej i medzinárodnej úrovni a skvalitňovať verejnú diskusiu a dávať priestor odborníkom.

Adapt Institute, skrátene Adapt, vznikol v roku 2022 a v plnej miere nadväzuje na tradíciu svojich dvoch predchodcov – Inštitútu strategických politík (Stratpol) a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI). Adapt zúročuje skúsenosti svojich predchodcov a čerpá z praxe realizácie množstva projektov v oblastiach ako hybridné hrozby, ozbrojené konflikty, spoločenská odolnosť, euroatlantické vzťahy či zahraničný vplyv. Náš tím stál za úspešnými konferenciami, verejnými aj neverejnými prezentáciami a brífingami pre tvorcov politíka predstaviteľov verejnej správy. Sú medzi nami autori výskumným správ, odporúčaní k tvorbe politík, ale aj komentárov či vystúpení v médiách.

Realizácia priorít Adapt Institute prebieha formou vlastnej výskumnej činnosti, intenzívnym expertným dialógom a vzdelávaním i popularizáciou bezpečnostných tém.


Podobné ponuky