>
Academia Istropolitana Nova

Academia Istropolitana Nova

Prostredná 1493/47A, 90021, Svätý Jur
Nezisková organizácia
IČO: 31755976
škola remesiel
projektový manažment
anglický jazyk
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

AINova je vzdelávacia inštitúcia - robíme projekty, osvetové aktivity, výskum a vzdelávacie programy predovšetkým v oblasti kultúrneho dedičstva, regionálneho rozvoja, príprava a riadenie projektov, jazykové kurzy. Propagujeme celoživotné učenie - kto sa stále učí, je lepšie pripravený zvládať zmeny!


Podobné ponuky