>
GreenWay Infrastructure s.r.o.

GreenWay Infrastructure s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava - mestská časť Petržalka
Súkromný sektor
IČO: 47728086
e-mobilita
inovácie
zodpovednosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naším hlavným biznisom je nabíjanie elektrických vozidiel, ktoré je kľúčovým predpokladom prechodu k čistejšej mobilite a zdravšiemu životnému prostrediu.  Environmentálne povedomie je v našej DNA. Každého člena nášho tímu povzbudzujeme, aby  kopou malých či veľkých aktivít neustále pracoval na znižovaní svojej uhlíkovej stopy a dopadov na životné prostredie. Všetky naše aktivity sa snažíme robiť čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu. 


Podobné ponuky