>
3lobit, o.z.

3lobit, o.z.

Jégého 5, 82108, Bratislava
Nezisková organizácia
Snoezelen
senzorická integrácia
autizmus
deti a dospievajúci so špeciálnymi potrebami
vzdelávanie
pomôcky
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme občianskym združením, ktorého poslaním je poskytovať spoločensky prospešné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom vlastnej ponuky poradenstva, vzdelávania, voľnočasových a integračných aktivít, ako aj podporou odbornej práce v multisenzorickom prostredí zameranej na osoby so špeciálnymi potrebami.


Podobné ponuky