>

Zuzana MALISOVA

Zuzana MALISOVA
Paríž, Francúzsko

Prečo som na GROWNi

Po 15-tich rokoch pôsobenia v Paríži v rôznych oblastiach, sa vraciam na Slovensko. Aktívne si hľadám prácu v oblasti udržateľného rozvoja, cestovného ruchu, fundraisingu, kultúry a spoločensky zodpovedného podnikania. Rada by som sa podieľala na rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Moje pracovné skúsenosti sú rôzne. Napríklad, ako destinačný manažér firmy INEXCO som projektovala nové formy turistických pobytov – ekolodžií v mongolských stepiach, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Mongolska a miestneho obyvateľstva. Cieľom bolo podporiť tamojší zodpovedný cestovný ruch, vytvoriť nové pracovné príležitosti a nástroje na zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva. Moja posledná pracovná skúsenosť bola v projektovom manažmente zameranom na vytváranie a riadenie medzinárodných partnerstiev v jednom z najväčších vernostných programov na svete – hotelovej siete ACCOR. V rámci nej som mala možnosť vytvoriť aj rôzne spoločensko-ekologicky zodpovedné partnerstvá, ako napríklad so SOLIDARITY ACCOR a PURPROJET . Spoločne sme vytvorili i sociálno-ekologicky dopadové programy Plant for Change a Gifts for Change. Okrem podieľania sa na integrácii týchto partnerstiev, som ich aj celosvetovo animovala. Mám tiež viaceré skúsenosti s riadením a zavádzaním obchodných a marketingových stratégií a organizovaním rôznych podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. Počas môjho pôsobenia v spoločnosti ACCOR sa mi podarilo vytvoriť i nové finančné mechanizmy a definovať indikátory určené na sledovanie výkonnosti vernostnej meny a jej dopadov na obrat v hoteloch. 

Viac o mne

Rada sa zúčastňujem na dobročinných aktivitách, ktoré spajajú ľudí z rôznych horizontov pre dobrú vec. Vo voľnom čase sa venujem horskej turistike, divadlu a sochárstvu

Kľúčové slová o mne

inovácie
digitalizácia
online marketing
tvorba verejných politík
participatívnym spôsobom
komunikácia s partnermi
social impact
inklúzia
technológie
cestovný ruch
organizovanie podujatí
umenie a kultúra
business development
udržateľný rozvoj
hospodárska politika
komunikácia

Preferencie


  • jednorazová konzultácia